May mắn đôi khi chỉ mang đến cơ hội; còn việc biến cơ hội thành hiện thực mới tạo ra thành công và tiền bạc.

May mắn đôi khi chỉ mang đến cơ hội; còn việc biến cơ hội thành hiện thực mới tạo ra thành công và tiền bạc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

đôi khi chỉ mang đến ; còn việc biến cơ hội thành mới tạo ra .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.