May everything beautiful in life come to you. It’s so easy to be proud of a son like you. Happy Birthday with all our love

May everything beautiful in life come to you. It’s so easy to be proud of a son like you. Happy Birthday with all our love

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

May everything beautiful in life come to you. It’s so easy to be proud of a son like you. Happy Birthday with all our love

mọi thứ nhất trên đời sẽ đến với con. Cha mẹ thật tự hào khi có một người con như con. Chúc con sinh nhật với tất cả thương của cha mẹ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Top 109+ những câu châm ngôn cuộc sống chất, ấn tượng nhất