Mấu chốt làm nên giáo dục, thứ nhất là ở người thầy và thứ hai vẫn là ở người thầy.

Mấu chốt làm nên giáo dục, thứ nhất là ở người thầy và thứ hai vẫn là ở người thầy.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về giáo dục

Mấu chốt làm nên giáo dục, thứ nhất là ở người thầy và thứ hai vẫn là ở người thầy.

Vĩnh Tinh Đạo Hùng

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Ai cũng có quyền được học hành được giáo dục, không phân biệt loại người.