Man’s extremity is God’s opportunity.

Man’s extremity is God’s opportunity.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về động viên

Man’s extremity is God’s opportunity.

Bước đường cùng của của Chúa trời.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A man is not old as long as he is seeking something. A man is not old until regrets take the place of dreams.
Chủ đề: ,