Lý do mà chúng ta yêu một người là do chúng ta cho rằng người dó sở hữu phẩm chất mà chúng ta tôn trọng.

Lý do mà chúng ta yêu một người là do chúng ta cho rằng người dó sở hữu phẩm chất mà chúng ta tôn trọng.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Lý do mà chúng ta yêu một người là do chúng ta cho rằng người dó sở hữu mà chúng ta tôn trọng.

Lô Thoa

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí trong khi vẻ đẹp của tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ ngoài cũng trở nên đẹp.
Chủ đề: