Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo vợ chồng và con cái.

Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo vợ chồng và con cái.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về đàn ông

Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người đàn ông thì đặt ra luật pháp còn người phụ nữ thì tạo ra lễ tiết.