Lúc bất hạnh nên biết hy vọng. Khi thuận lợi cần phải cẩn thận. Đó chính là thái độ cần có một con người khi đứng trước họa và phúc.

Lúc bất hạnh nên biết hy vọng. Khi thuận lợi cần phải cẩn thận. Đó chính là thái độ cần có một con người khi đứng trước họa và phúc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Lúc nên biết . Khi thuận lợi cần phải . Đó chính là cần có một khi đứng trước họa và phúc.

Galas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Khi ta trồng cây, mà cây không lớn tốt, ta không đổ lỗi cho cái cây, mà đi xem xét các lí do vì sao lại như vậy: thiếu nước, thiếu phân bón, hay thiếu ánh nắng mặt trời.