Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine, but lost time is gone forever.

Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine, but lost time is gone forever.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine, but lost time is gone forever.

Ta có thể làm việc để kiếm lại tài sản đã mất đi, học để củng cố đã quên, uống thuốc và sinh hoạt điều độ để phục hồi ; nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được đã trôi qua.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Time is the most fair and reasonable — it never gives more to anyone. To hard workers, time gives clusters of fruits while to the lazy, time leaves only the gray hair and empty hands.