Lời xin lỗi không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng. Lời xin lỗi có nghĩa là bạn con trọng mối quan hệ đó hơn những điều đã xảy ra.

Lời xin lỗi không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng. Lời xin lỗi có nghĩa là bạn con trọng mối quan hệ đó hơn những điều đã xảy ra.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Lời xin lỗi không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng. Lời xin lỗi có nghĩa là bạn con trọng mối đó hơn những điều đã xảy ra.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý...
Chủ đề: ,