Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào bạn buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn.

Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào bạn buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.7k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

nào bạn được là nô lệ của bạn, lời nói nào bạn buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn.

S.GAPHISH

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Khi lòng người đã hiểu đạo thì đạo mới hành; đạo có hành thì người ta mới giữ theo đạo và ngăn ngừa những gì trái đạo.
Chủ đề: ,