Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đặt tiền ở trước mắt, thứ con người nhìn thấy mãi mãi chỉ là tiền. Đặt tiền ở nơi có tác dụng, có hiệu quả, thứ con người nhìn thấy sẽ là thế giới của tiền bạc.
Chủ đề: