Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn. Tất cả còn tùy thuộc vào “nhân cách” con người.
Chủ đề: ,