Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trong tính cách của con người có một thứ mà khi đã nói ra sẽ nhận được một thứ gọi là phản cảm.
Chủ đề: ,