Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự.

Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Lịch sự và chứng tỏ thực sự.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục bước là quyền của bạn.