Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự.

Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Lịch sự và chứng tỏ thực sự.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hai mắt để nhìn nhiều hơn, hai tai để nghe nhiều hơn, nhưng một miệng để nói ít lại.