Lấy tiền bạc để mua tình yêu sẽ không được lâu dài nhưng lấy tình cảm chân thành để bồi dưỡng thì tình yêu sẽ được vĩnh cửu.

Lấy tiền bạc để mua tình yêu sẽ không được lâu dài nhưng lấy tình cảm chân thành để bồi dưỡng thì tình yêu sẽ được vĩnh cửu.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Lấy để mua sẽ không được lâu dài nhưng lấy để bồi dưỡng thì tình yêu sẽ được vĩnh cửu.

Na Tố Phu

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trong tình yêu không ai là có lỗi, mà chỉ có người không biết cách trân quý một người mà thôi.