Làm sạch quá khứ, đóng gói hiện tại và chuẩn bị thật nhiều cho một tương lai tốt đẹp.

Làm sạch quá khứ, đóng gói hiện tại và chuẩn bị thật nhiều cho một tương lai tốt đẹp.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Làm sạch , đóng gói và chuẩn bị thật nhiều cho một .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hãy tự tin tiến bước theo hướng của ước mơ. Hãy sống cuộc đời bạn đã mường tượng.