Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

Being a mother is an attitude, not a biological relation.

Robert A Heinlein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nếu bạn không có một người cha tốt, hãy tìm một người cha tốt cho con bạn, hoặc chính bạn hãy trở thành một người cha tuyệt vời.