Làm gì có ai sinh ra đã hoàn toàn hợp nhau, chẳng qua là vì yêu nhau nên họ học cách hy sinh vì nhau nên tình yêu mới bền vững.

Làm gì có ai sinh ra đã hoàn toàn hợp nhau, chẳng qua là vì yêu nhau nên họ học cách hy sinh vì nhau nên tình yêu mới bền vững.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.9k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Làm gì có ai sinh ra đã hoàn toàn hợp nhau, chẳng qua là vì yêu nhau nên họ học cách vì nhau nên mới bền vững.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đừng ổn định cuộc đời bạn với một mối quan hệ mà bạn không thể là chính mình.