Làm cho mình hạnh phúc cũng làm cho người khác hạnh phúc. Không làm tổn hại bản thân mình cũng không làm tổn hại người khác. Tôi cho rằng đây mới chính là toàn bộ hàm ý của logic học.

Làm cho mình hạnh phúc cũng làm cho người khác hạnh phúc. Không làm tổn hại bản thân mình cũng không làm tổn hại người khác. Tôi cho rằng đây mới chính là toàn bộ hàm ý của logic học.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Làm cho mình cũng làm cho người khác hạnh phúc. Không làm tổn hại mình cũng không làm tổn hại người khác. Tôi cho rằng đây mới chính là toàn bộ hàm ý của logic học.

Thượng Phúc Nhĩ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.
Chủ đề: ,