Kỳ tích sẽ xuất hiện từ sự chinh phục khó khăn. Tôi không thể mang kỳ tích đến cho bạn nhưng sẽ cùng bạn tạo nên kỳ tích.

Kỳ tích sẽ xuất hiện từ sự chinh phục khó khăn. Tôi không thể mang kỳ tích đến cho bạn nhưng sẽ cùng bạn tạo nên kỳ tích.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Kỳ tích sẽ xuất hiện từ sự . Tôi không thể mang kỳ tích đến cho bạn nhưng sẽ cùng bạn tạo nên kỳ tích.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.