Kỹ năng giao tiếp là một công cụ quan trọng trong cuộc hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là với gia đình, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn.

Kỹ năng giao tiếp là một công cụ quan trọng trong cuộc hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là với gia đình, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Kỹ năng là một công cụ quan trọng trong cuộc hành trình theo đuổi , dù là với , đồng nghiệp hay khách hàng của bạn.

Your ability to communicate is an important tool in your pursuit of your goals, whether it is with your family, your co-workers or your clients and customers.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.