Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Không phải những người đẹp là người , mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hạnh phúc luôn tồn tại trong sự theo đuổi bất an của con người. Chứ nó không tồn tại trong sự hài hòa và ổn định.
Chủ đề: