Không phải người ta tự dưng thay đổi mà là cuộc sống ép buộc họ phải đổi thay.

Không phải người ta tự dưng thay đổi mà là cuộc sống ép buộc họ phải đổi thay.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Không phải người ta tự dưng thay đổi mà là cuộc sống ép buộc họ phải đổi thay.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự đảm bảo hòa bình bền vững nhất là chuẩn bị trong thời bình khả năng tự vệ trước chiến tranh.