Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Không nên đánh giá chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những câu nói giúp bạn có suy nghĩ hoàn toàn mới về tiền bạc