Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.

Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Không, không . Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.

No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu.