Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai, thì làm việc gì mà chẳng lành, chẳng tốt.

Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai, thì làm việc gì mà chẳng lành, chẳng tốt.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Không ai, không cầu cạnh ai, thì làm việc gì mà chẳng lành, chẳng tốt.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chân thật thì ít lời, Gian dối lắm miệng lưỡi.