Không có con đường nào quá xa xôi đối với những người kiên nhẫn làm việc.

Không có con đường nào quá xa xôi đối với những người kiên nhẫn làm việc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về công việc

Không có con đường nào quá xa xôi đối với những người kiên nhẫn làm việc.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tất cả các công việc đều cao quý. Bởi vì có nó con người mới có thể tồn tại và phát triển, con người làm việc thì mới tìm được ý nghĩa trong cuộc sống và đạt được hạnh phúc thật sự.