Không có ai kiêu ngạo hơn người giàu mà mới đây chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.

Không có ai kiêu ngạo hơn người giàu mà mới đây chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Không có ai hơn người giàu mà mới đây chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tiền chỉ cho bạn biết thật sự bạn là ai. Nếu như bạn hạnh phúc, tiền khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu như bạn không hạnh phúc, tiền khiến bạn đau khổ hơn.