Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không dục vọng là phúc và cảm kích là hỉ.

Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không dục vọng là phúc và cảm kích là hỉ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 14.7k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không là phúc và cảm kích là hỉ.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Kiên nhẫn là yếu tố lớn nhất của thành công.
Chủ đề: