Không bao giờ mua bảo hiểm với mức phí lớn hơn thu nhập của bạn.

Không bao giờ mua bảo hiểm với mức phí lớn hơn thu nhập của bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Không bao giờ mua với mức phí lớn hơn thu nhập của bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thời điểm tốt nhất để mua bảo hiểm nhân thọ là khi bạn nghĩ không cần nó.