Không bao giờ làm bạn với những người ở trên hoặc bên dưới tầng lớp của bạn.Tình bạn như vậy sẽ không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc.

Không bao giờ làm bạn với những người ở trên hoặc bên dưới tầng lớp của bạn.Tình bạn như vậy sẽ không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Không bao giờ làm bạn với những người ở trên hoặc bên dưới tầng lớp của bạn. Tình bạn như vậy sẽ không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc.

Never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you any happiness.

Chanakya

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trong lúc bạn bè gặp khó khăn thì một sự giúp đỡ dù nhỏ bé nhất cũng là đáng quý nhất.