Không bao giờ được coi thường ý kiến nào khác với ý kiến của bạn.

Không bao giờ được coi thường ý kiến nào khác với ý kiến của bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Không bao giờ được coi thường ý kiến nào khác với ý kiến của bạn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.
Chủ đề: