Khi một người nào đó luôn bình tĩnh tiếp nhận những bất hạnh. Không phải vì anh ta không có cảm giác với chúng, mà vì anh ta là một con người cao thượng và dũng cảm.

Khi một người nào đó luôn bình tĩnh tiếp nhận những bất hạnh. Không phải vì anh ta không có cảm giác với chúng, mà vì anh ta là một con người cao thượng và dũng cảm.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Khi một người nào đó luôn bình tĩnh tiếp nhận những . Không phải vì anh ta không có với chúng, mà vì anh ta là một .

Aristop

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.