Khi cuộc sống khiến bạn có hàng trăm lý do để khóc. Hãy cho cuộc sống thấy rằng bạn vẫn có hàng ngàn lý do để cười.

Khi cuộc sống khiến bạn có hàng trăm lý do để khóc. Hãy cho cuộc sống thấy rằng bạn vẫn có hàng ngàn lý do để cười.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Khi khiến bạn có hàng trăm lý do để khóc. Hãy cho cuộc sống thấy rằng bạn vẫn có hàng ngàn lý do để cười.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng các khả năng mà bạn có, và điều đó thật tuyệt vời.