Ít nhất tôi còn đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm tốn là một trong những khuyết điểm của tôi.

Ít nhất tôi còn đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm tốn là một trong những khuyết điểm của tôi.

Đăng bởi Vân Anh - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Ít nhất tôi còn đủ để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm tốn là một trong những của tôi.

At least I have the modesty to admit that lack of modesty is one of my failings.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nếu như nói ngoại hình là bức thư tiến cử thì sự lương thiện chính là thẻ tín dụng.