It is wide reading but useful reading that tends to excellence

It is wide reading but useful reading that tends to excellence

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

It is wide reading but useful reading that tends to excellence

Đọc những quyển sách hữu ích chớ không phải đọc nhiều mới khiến ta thông thái hơn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  No entertainment is so cheap as reading nor any pleasure so lasting.