It is not wide reading but useful reading that tends to excellent.

It is not wide reading but useful reading that tends to excellent.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

It is not wide reading but useful reading that tends to excellent.

Không phải do đọc nhiều mà chính là đọc thạo mới làm cho ta xuất sắc.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  How many a man has dated a new era in his life form the reading of a book!
Chủ đề: