It is a wise father that knows his own child.

It is a wise father that knows his own child.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về con cái

It is a wise father that knows his own child.

luôn thấu hiểu được .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  The best horse needs breaking, and the aptest child needs teaching.