In books are embalmed the greatest thoughts of all ages.

In books are embalmed the greatest thoughts of all ages.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

In books are embalmed the greatest thoughts of all ages.

Sách chứa đựng vô số lớn lao của mọi thời dại.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hot những câu nói hay về tiền siêu thấm mà bạn không nên bỏ lỡ
Chủ đề: