In a few words I’m going to tell you how grateful I am for all your past favor.

In a few words I’m going to tell you how grateful I am for all your past favor.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

In a few words I’m going to tell you how grateful I am for all your past favor.

Tôi muốn gởi đến anh vài lời vì anh sự của anh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trọn bộ chùm thơ đời trai nghèo sâu sắc được yêu thích nhất
Chủ đề: ,