I shall always appreciate your sympathetic and diligent assistance.

I shall always appreciate your sympathetic and diligent assistance.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

I shall always appreciate your sympathetic and diligent assistance.

Tôi luôn trân trọng sự giúp đõ tận tình và sốt sắng của anh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thank you for your sharing the joy of your friends and for the warmest sentiments which I know come from the heart.