I really don’t know how to express my heartfelt thanks to you for your generous help.

I really don’t know how to express my heartfelt thanks to you for your generous help.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

I really don’t know how to express my heartfelt thanks to you for your generous help.

Tôi thật sự không biết bày tỏ lòng như thế nào vì sự nhiệt mình của anh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.