I do appreciate the assistance and kindness you have given me in the past.

I do appreciate the assistance and kindness you have given me in the past.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

I do appreciate the assistance and kindness you have given me in the past.

Tôi thật sự rất trân trọng việc anh đã tử tế chúng tôi trong suốt những năm qua.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Your kind expression of sympathy is deeply appreciated. Thanks a lot.
Chủ đề: