I appreciate your valuable service more than I can say.

I appreciate your valuable service more than I can say.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

I appreciate your valuable service more than I can say.

Tôi đánh giá rất cao sự phục vụ của anh nhiều hơn những gì tôi có thề nói tại đây.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  I do appreciate the assistance and kindness you have given me in the past.