Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.

Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trong khó khăn, ta nhận biết được bạn và lột mặt nạ được kẻ thù.