How many a man has dated a new era in his life form the reading of a book!

How many a man has dated a new era in his life form the reading of a book!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

How many a man has dated a new era in his life form the reading of a book!

Đọc sách mở ra cho không biết bao nhiêu bước ngoặc mới trong .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Books are the stepping stones to human progress.
Chủ đề: ,