Hope your birthday begins a new year with special happiness and all that means the most to you!

Hope your birthday begins a new year with special happiness and all that means the most to you!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

Hope your birthday begins a new year with special happiness and all that means the most to you!

ngày sinh nhật sẽ khởi đầu một năm mới với nhiều và mang nhiều ý nghĩa!

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Lắng đọng trước những bài thơ vĩnh biệt người thân đầy xúc động