Hôn nhân, nếu chịu thừa nhận sự thực, là tai họa, nhưng là tai họa cần thiết.

Hôn nhân, nếu chịu thừa nhận sự thực, là tai họa, nhưng là tai họa cần thiết.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

, nếu chịu thừa nhận sự thực, là , nhưng là tai họa cần thiết.

Marriage, if one will face the truth, is an evil, but a necessary evil.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hôn nhân; đại dương sâu thẳm mà chưa ai phát minh ra la bàn.
Chủ đề: , ,