Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.

Đăng bởi Hùng Dũng - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về công việc

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, cho , phân biệt cho , làm việc cho hết lòng.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Suy nghĩ là mẹ của hành động.