Hiểm họa lớn nhất đối với Trái Đất của chúng ta chính là mỗi người đều tin rằng ai đó, trừ mình, sẽ cứu lấy Trái Đất.

Hiểm họa lớn nhất đối với Trái Đất của chúng ta chính là mỗi người đều tin rằng ai đó, trừ mình, sẽ cứu lấy Trái Đất.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Hiểm họa lớn nhất đối với Trái Đất của chúng ta chính là mỗi người đều tin rằng ai đó, trừ mình, sẽ cứu lấy Trái Đất.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.