He who does not learn when he was young will regret it when he is old.

He who does not learn when he was young will regret it when he is old.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về học hành

He who does not learn when he was young will regret it when he is old.

Còn trẻ mà không học về già sẽ hối hận.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Congratulations on the recent increase in your salary. It means your expertise and dedication have been recognized, keep up the good work.
Chủ đề: